SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Týden hispánské kultury

11. - 17. října 2010. SSUPŠ Zámeček spolupracuje Centrem španělské kultury a vzdělávání na Týdnu Hispánské kultury. SSUPŠ Zámeček se podílí účastí na workshopech Indiánovatění, průvodu a výrobou několika masek pro tento průvod. Přijďte se podívat!

Indiánovatění

Více o workhopech Indiánovatění v našich článcích:

Indiánovatění v červnu 2010 .
Indiánovatění v září 2010.

Průvod městem k oslavě Dne hispánských národů

12.10.2010 - Studenti SSUPŠ Zámeček se zúčastnili průvodu městem k oslavě Dne hispánských národů. Studenti si do průvodu oblékli kostýmy, které si pro tento účel sami vyráběli. Fotografie z průvodu a článek najdete zde .

Týden Hispánské kultury

Více informací a kompletní program najdete na webových stránkách www.cskv.cz/thk .

Centrum španělské kultury a vzdělávání pořádá pod záštitou Velvyslanectví Španělska v Praze, Velvyslanectví Argentiny a statutárního města Plzeň 11.-17.10.2010 Týden hispánské kultury v Plzni.

Zakládá tím tradici každoroční festivalové přehlídky propagující hispánskou kulturu v Čechách a zejména pak v Plzeňském kraji, podporuje kandidaturu města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Začleňuje do příprav a aktivit další školy a vzdělávací instituce včetně Západočeské univerzity v Plzni a podílí se tak na aktivizaci studentů a podpoře zájmu o hispánskou kulturu.Vytváří společný prostor vztahů a vazeb mezi hispanoamerickým a českým světem napříč rozmanitými žánry a kulturními projevy v hudbě, tanci, literatuře, divadle a gastronomii.

Týden zahájí 11.10. v 15,30h vernisáží fotografické výstavy Premios Miguel de Cervantes zapůjčené Velvyslanectvím Španělska PhDr. Jana Černá, PhD a organizatoři THK za účasti představitelů Velvyslanectví Španělska, Argentiny a zastupitelů města Plzeň. Výstava seznamuje veřejnost s držitely prestižní ceny za literaturu.

V úterý 12.10. v 15,30h je připraven průvod historickým jádrem města k oslavě Dne hispánských národů za účasti studentů středních a vysokých škol, umělců, historické španělské vojenské jednotky. Průvod znázorňuje setkání iberské a domorodé americké kultury ústící v rozmanité projevy iberoamerické kultury v zemích španělsky mluvícího světa. Slavnostní večer uzavře ve Staré synagoze TWO VOICES - Sefardské zpěvy, Federico Garcia Lorca – Canciones Espaňolas antiguas - recitál písní v židovské španělštině v podání mezzosopranistky Edity Adlerové.

V pondělí, středu a pátek můžete naštívit v kavárně Měšťanské besedy Jazykovou pohotovost – ordinační hodiny pro veřejnost, aplikace základů španělštiny v otevřené ordinaci.
Celý týden je možné shlédnout výběr z argentinské a španělské kinematografie v kině MB. Na Právnické a Filosofické fakultě ZČU probíhají otevřené tématické přednášky.
14.10. se ve Staré Synagoze divák seznámí se základním repertoárem flamenkových stylů - Cuadro Flamenco Kebranto - jedinečné vystoupení španělské formace z provincie Granada, v hudebně tanečním představení v choreografii Sary Torralba.

V pátek 15.10. Cafe Music Bar Anděl představí Santi y su Marabú: latinskoamerickou hudbu v podání kubánských hudebníků s jedinečným temperamentem a typickou energií.
V průběhu celého týdne je připraveno speciální španělské menu v partnerské restauraci El Cid.

Sobota, kromě tanečních seminářů flamenka, Clásico espaňol, hry na cajón a kurzů vaření "S chutí Středozemí", přináší do velkého sálu Měšťanské besedy Flamenco Element y más... flamenkové představení české profesionální scény; tanec: Jana Drdácká, Eduard Zubák. Po jeho skončení v kavárně MB jsou připraveny Cuentacuentos: andaluské pohádky pro malé a velké spolu s Luces de Bohemia svébytným způsobem přednese Pepe Ávalos, zkušený vypravěč z Madridu, a Olga Alfonsel, vypravěčka a překladatelka pohádek z Jaénu.

Týden hispánské kultury v Plzni zakončí ve 14h - Feria Pilsen - závěrečná exhibice a fiesta. Mimo jiné bude uvedena módní přehlídka inspirovaná Latinskou Amerikou z dílny oděvního oboru Integrované střední školy živnostenské Plzeň. Budou předvedeny výstupy z hudebních, výtvarných a tanečních dílen s vystoupením Sary Torralba v doprovodu studentů cajónu. Malý sál Měšťanské besedy se v nedělní odpoledne přemění na hispánské tržiště plné stánků, prezentací a prodeje výrobků – výtěžek prodeje je určen na podporu Školy ve Tvých rukou a Lodi zdraví - projektů Diecézní Charity Plzeň realizovaných v Latinské Americe.

Týden hispánské kultury

13.3.2015 14:34:47

Aktuální info

Projekt Číslo 35 žije ... na Zámečku

Foto k aktualitě - Projekt Číslo 35 žije ... na Zámečku

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci výzvy Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

19.2.2019 11:00:18

Výsledky talentové zkoušky ze 14. 2. 2019 (2.kolo)

K dispozici jsou výsledky uchazečů po jednotlivých oborech.

18.2.2019 12:19:10

Výsledky přijímacího řízení 2019 (1.kolo)

K dispozici jsou výsledky přijímacího řízení 2019 (1.kolo) po jednotlivých oborech, včetně slev na školném.

15.2.2019 14:25:15

Výsledky talentové zkoušky z 9. ledna 2019

K dispozici jsou výsledky po jednotlivých oborech i celkové pořadí uchazečů, včetně slev na školném.

5.2.2019 08:18:09

Klauzury leden 2019: Momentky ze Zámečku

Foto k aktualitě - Klauzury leden 2019: Momentky ze Zámečku

SUPŠ Zámeček pokračovala s pololetním hodnocením studentských klazurních prací.

25.1.2019 14:12:15

TOPlist