SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Podzimní malířský plenér na Šumavě

14.11 - 17.11.2010: Přestože se v běžném rámci výuky SSUPŠ Zámeček pořádají každým rokem jarní plenéry, studenti vyjádřili přání prohloubit zkušenosti z plenérní krajinomalby v období podzimu, které se výrazně barevně a náladou liší proti jarní krajině. Plenéru se účastnili studenti 3. ročníku oboru Užitá malba pod vedením MgA. Lucie Ferlikové.

Tento plenér se konal jako výjimečná akce vniklá z popudu samotných studentů. V běžném rámci výuky SSUPŠ Zámeček se konají v jarních měsících každoroční plenéry, studenti však vyjádřili přání prohloubit zkušenosti z plenérní krajinomalby v období podzimu, které se výrazně barevně a náladou liší proti jarní krajině.

Zvolili jsme termín kombinující dobu výuky s volnými dny. Malířské výsledky byly ohodnoceny známkou v rámci běžné výuky. Studenti sami si zorganizovali ubytování a dopravu a i během pobytu se chovali zodpovědně a samostatně.

Vzhledem k velmi komornímu charakteru této akce jsem vyhlásila toto motto plenéru: Klausuru- zvnitřnění - naslouchání - s malířským tématem: Inspirace českou krajinářskou školou. Mým záměrem bylo studenty otevřít možnosti oproštění se od zahlcení se velkým množstvím popudů a vjemů, kterými jsou denně obklopeni, zklidnit vnitřní chaos, a nalézt prostor pro hlubší vnímaní krajiny a sebe navzájem. Mnozí studenti dosáhli ve výsledcích k posunu a doufám, že i něco pro sami sebe získali.

Článek: MgA. L. Ferliková

13.3.2015 14:37:41

Aktuální info

12. - 19. 7. 2018: Kamenosochařské sympozium v Úterý

Foto k aktualitě - 12. - 19. 7. 2018: Kamenosochařské sympozium v Úterý

Sochařské výtvory zůstanou v Úterý k vidění i po skončení sympozia.

18.7.2018 13:51:38

Zajímavé výstavy UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PLZEŇ.

Foto k aktualitě - Zajímavé výstavy UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PLZEŇ.

Doporučujeme nejen našim studentům.

18.7.2018 13:37:08

Informace pro žáky nastupující do 1. ročníků SŠ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU a SEZNAMOVACÍ KURZY - informace pro žáky nastupující do 1. ročníků SŠ

4.7.2018 15:28:17

Absolventská výstava žáků ZUŠ Zámeček

Foto k aktualitě - Absolventská výstava žáků ZUŠ Zámeček

Od 22.6.2018: Výstava prací absolventů ZUŠ Zámeček na Zastávce Plzeň

4.7.2018 15:27:13

Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru

Foto k aktualitě - Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru

7. 6. 2018 od 17:00: Vernisáž výstavy žáků ZUŠ na Obecním úřadu v Křimicích

4.7.2018 15:17:19

TOPlist