SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Podzimní malířský plenér na Šumavě

14.11 - 17.11.2010: Přestože se v běžném rámci výuky SSUPŠ Zámeček pořádají každým rokem jarní plenéry, studenti vyjádřili přání prohloubit zkušenosti z plenérní krajinomalby v období podzimu, které se výrazně barevně a náladou liší proti jarní krajině. Plenéru se účastnili studenti 3. ročníku oboru Užitá malba pod vedením MgA. Lucie Ferlikové.

Tento plenér se konal jako výjimečná akce vniklá z popudu samotných studentů. V běžném rámci výuky SSUPŠ Zámeček se konají v jarních měsících každoroční plenéry, studenti však vyjádřili přání prohloubit zkušenosti z plenérní krajinomalby v období podzimu, které se výrazně barevně a náladou liší proti jarní krajině.

Zvolili jsme termín kombinující dobu výuky s volnými dny. Malířské výsledky byly ohodnoceny známkou v rámci běžné výuky. Studenti sami si zorganizovali ubytování a dopravu a i během pobytu se chovali zodpovědně a samostatně.

Vzhledem k velmi komornímu charakteru této akce jsem vyhlásila toto motto plenéru: Klausuru- zvnitřnění - naslouchání - s malířským tématem: Inspirace českou krajinářskou školou. Mým záměrem bylo studenty otevřít možnosti oproštění se od zahlcení se velkým množstvím popudů a vjemů, kterými jsou denně obklopeni, zklidnit vnitřní chaos, a nalézt prostor pro hlubší vnímaní krajiny a sebe navzájem. Mnozí studenti dosáhli ve výsledcích k posunu a doufám, že i něco pro sami sebe získali.

Článek: MgA. L. Ferliková

13.3.2015 14:37:41

Aktuální info

Projekt Číslo 35 žije ... na Zámečku

Foto k aktualitě - Projekt Číslo 35 žije ... na Zámečku

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci výzvy Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

19.2.2019 11:00:18

Výsledky talentové zkoušky ze 14. 2. 2019 (2.kolo)

K dispozici jsou výsledky uchazečů po jednotlivých oborech.

18.2.2019 12:19:10

Výsledky přijímacího řízení 2019 (1.kolo)

K dispozici jsou výsledky přijímacího řízení 2019 (1.kolo) po jednotlivých oborech, včetně slev na školném.

15.2.2019 14:25:15

Výsledky talentové zkoušky z 9. ledna 2019

K dispozici jsou výsledky po jednotlivých oborech i celkové pořadí uchazečů, včetně slev na školném.

5.2.2019 08:18:09

Klauzury leden 2019: Momentky ze Zámečku

Foto k aktualitě - Klauzury leden 2019: Momentky ze Zámečku

SUPŠ Zámeček pokračovala s pololetním hodnocením studentských klazurních prací.

25.1.2019 14:12:15

TOPlist