SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Svatá Anežka Česká - Studentské sochařské sympozium

6.6.-18.6.2011: Studenti Zámečku z oboru Kamenosochařství se již tradičně zúčastní pravidelného studentského sympozia pořádaného SPŠ kamenickou a sochařskou v Hořicích. Letos budou tvořit na téma „Svatá Anežka česká“.

Studentské sympozium se pravidelně koná každý lichý rok v polovině června v areálu školy SPŠ kamenická a sochařská Hořice.

Mladí adepti kamenického řemesla se zde setkávají a tvoří sochy z hořického pískovce na určité téma. Účastní se žáci 1. - 4. ročníku středních škol s uměleckým zaměřením. Historie studentských setkání se začala psát v roce 1999 nultým ročníkem. Vznikla hezká tradice, která se může od roku 2007 pyšnit přívlastkem mezinárodní.

Žáci pracují na svých dílech ve všední dny od 8 do 16 hodin. V tuto dobu je Studentské sympozium přístupné veřejnosti. Díla jsou představována účastníky na slavnostním ukončení, kterému jsou obvykle přítomné významné osobnosti veřejného a kulturního života. Sochy potom zdobí parky, dětská hřiště, prostranství před školkami, školami, úřady, podniky...

Ve školním roce 2010-2011 se koná sympózium pro pozvané školy 6. - 18. 6. 2011 na téma "Svatá Anežka česká". Protože téma je ryze české, bude letošní sympózium bez zahraniční účasti. Téma bylo zvoleno k osmistému výročí narození světice ve spolupráci s prof. Piťhou, pod jehož zástitou se sympózium koná. K účasti na sympóziu byly pozvány školy, které jsou členyAsociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory (www.vytvarneskoly.cz).

Článek o sympoziu a fotografie převzaty z webových stránek SPŠ kamenická a sochařská Hořice.

 Fotografie z letošního sympoziaFotografie z letošního sympoziaFotografie z letošního sympoziaFotografie z letošního sympoziaFotografie z letošního sympozia

13.3.2015 14:52:23

Aktuální info

Projekt Číslo 35 žije ... na Zámečku

Foto k aktualitě - Projekt Číslo 35 žije ... na Zámečku

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci výzvy Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

19.2.2019 11:00:18

Výsledky talentové zkoušky ze 14. 2. 2019 (2.kolo)

K dispozici jsou výsledky uchazečů po jednotlivých oborech.

18.2.2019 12:19:10

Výsledky přijímacího řízení 2019 (1.kolo)

K dispozici jsou výsledky přijímacího řízení 2019 (1.kolo) po jednotlivých oborech, včetně slev na školném.

15.2.2019 14:25:15

Výsledky talentové zkoušky z 9. ledna 2019

K dispozici jsou výsledky po jednotlivých oborech i celkové pořadí uchazečů, včetně slev na školném.

5.2.2019 08:18:09

Klauzury leden 2019: Momentky ze Zámečku

Foto k aktualitě - Klauzury leden 2019: Momentky ze Zámečku

SUPŠ Zámeček pokračovala s pololetním hodnocením studentských klazurních prací.

25.1.2019 14:12:15

TOPlist