SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Malba v umění, designu a architektuře

82-41-M/01 Užitá malba. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou

Studijní obor Malba v umění, designu a architektuře je moderně pojatým oborem, který se zaměřuje nejen na tradiční výuku malby a dalších výtvarných technik, ale především na použití umělecké tvorby v profesionální praxi. Součástí výuky jsou proto také například disciplíny jako je výtvarné řešení interiérů, nástěnná malba a grafický design. Samozřejmostí je výuka počítačové grafiky v moderních grafických programech.

První ročník je zaměřen především na kresbu jako na základní výtvarnou disciplínu. Žáci se zde naučí základům výtvarného vyjadřování – kompozici, konstrukci a modelaci objektů v prostoru. Seznámí se také se širokou škálou kresebných technik. Od druhého ročníku se žáci věnují malířským a dalším výtvarným technikám. Vedle tradiční malby různými materiály (akvarel, kvaš, tempera, akryl, olej atd.) je to také například mozaika, štukolustro, malba na sklo, nástěnná malba apod. Samostatnou disciplínou jsou restaurátorské techniky a kopie uměleckých děl. Součástí studia je také výuka písma, prostorového vytváření a klasických grafických technik (suchá jehla, linoryt, monotyp apod.) Smyslem studia vyšších ročníků je aplikace získaných řemeslných dovedností do praxe. Žáci se učí tvůrčím způsobem řešit komplexní výtvarné úlohy – například návrhy interiérů, výtvarné řešení knihy (ilustrace a celkový knižní design), scénické návrhy nebo grafický design propagačních tiskovin (plakát, kalendář, billboard).

Teoretickou základnou studia je výuka technologie a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolventi školy nalézají uplatnění v designérských firmách, reklamních agenturách, divadelních dílnách, propagačních odděleních nejrůznějších firem a v různých kulturních institucích. Řada studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Plán studia ke stažení ve formátu .pdf.

Informace k přijímacímu řízení.

Co se učíme?

 • Kreslit různými prostředky a materiály
 • Malovat temperou, pastelem, akvarelem, olejem
 • Malovat na papír, plátno, omítku, plech, sklo
 • Navrhnout design interiéru
 • Navrhnout a realizovat mozaiku, sgrafito, štukolustro
 • Malbu na sklo, vitráž
 • Nakreslit figuru
 • Konstruovat písmo, navrhnout značku, plakát
 • Ilustrovat knihu
 • Vytvořit kopii deskové malby
 • Fotografovat
 • Pracovat v grafickém softwaru

A co dál?

 • Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
 • Studovat na pedagogické nebo jiné vysoké škole
 • Stát se odborníkem v Public relation
 • Pracovat v reklamní agentuře
 • Být pracovníkem v některé z kulturních institucí
 • Realizovat malované dekorace a interiéry
 • Založit si vlastní firmu
 • Samostatně tvořit
Užitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malbaUžitá malba

15.1.2015 10:52:29

Fotogalerie

Doplnění figur do BetlémaAteliér figurální malbyFreskyKlauzury v KřimicíchPortrétyKlauzuryMalba - diptychMalba v plenéruZlaceníMozaika
TOPlist