SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Užitá fotografie a audiovizuální tvorba

82-41-M/02 Užitá fotografie a média. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Výuka oboru Užitá fotografie a audiovizuální tvorba je zaměřena na co nejširší uplatnění absolventů v praxi. Žáci proto získávají nejen odborné znalosti z technologie, teorie a dějin fotografie, ale také umělecké vzdělání a průpravu v audiovizuální tvorbě. Nedílnou součástí je výuka práce v moderních grafických programech a programech pro zpracování videa, a to nejen za účelem zpracování a úpravy fotografií a audiovizuálních dat, ale také pro jejich další využití, například v propagační grafice a reklamě.

V průběhu studia se žáci učí ovládat fotografickou, audiovizuální, osvětlovací, výpočetní a tiskovou techniku a získávají znalosti a dovednosti potřebné pro svojí profesionální praxi. Aplikací získaných teoretických znalostí při praktických cvičeních se naučí fotografovat různorodé náměty (např. architekturu, sklo, portrét, krajinu), vytvořit fotografii studiovou, módní, reklamní nebo reportážní. Seznámí se filmovou tvorbou a naučí se vytvořit a technicky zpracovat vlastní film. Úkoly, které žáci řeší, simulují praktickou práci profesionálního fotografa. Výuka je realizována v moderně vybaveném fotoateliéru a v počítačových učebnách vybavených profesionálním softwarem. Umělecké vzdělání pomáhá žákům rozvíjet výtvarné vnímání a cit. Součástí výuky jsou proto také základy kresby, malby a typografie.

Teoretickou základnou studia je výuka technologie, dějin fotografie a filmu a teorie fotografie. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Díky širokému pojetí studia se mohou absolventi realizovat v mnoha oblastech – ve fotografii reklamní, dokumentární, vědecké i umělecké, v žurnalistice nebo v audiovizuální tvorbě. Nacházejí tedy uplatnění v kulturních institucích i vědeckých ústavech, v redakcích novin a časopisů, nakladatelstvích, výstavnictví i reklamních studiích. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci i k dalšímu studiu na vysokých školách.

Plán studia ke stažení ve formátu .pdf.

Informace k přijímacímu řízení.

Co se učíme?

 • Kreslit
 • Fotografovat portrét, krajinu, zátiší, dokument, reportáž, výtvarnou i produktovou fotografii
 • Orientovat se v historii, teorii a kritice fotografie
 • Základům typografie, exponometrie, technologie
 • Pracovat s grafickými softwary
 • Tvořit www stránky
 • Připravit audiovizuální program
 • Pracovat s filmovým záznamem
 • Navrhnout fotografické publikace
 • koncipovat fotografické soubory
 • Reprodukovat umělecké objekty
 • Retušovat a digitálně fotografie upravovat
 • Používat různé druhy osvětlení

A co dál?

 • Studovat na FAMU nebo jiné tvůrčí fotografické škole
 • Studovat na pedagogické fakultě nebo jiné vysoké škole
 • Pracovat v novinách, reklamní agentuře, nakladatelství
 • Stát se odborníkem Public relation
 • Založit si vlastní fotografické studio
Užitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázkyUžitá fotografie - obrázky

15.1.2015 10:53:25

Fotogalerie

Focení v ateliéruPaspartováníFotografování v plenéru - zimaPaspartováníFotografování v plenéru - zimaFotografování - portrétPísečná žena (Fišerová)Písečná žena (Mottlová)Písečná žena (Chmelař)
TOPlist