SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Prostorový design a sochařství

82-41-M/16 Kamenosochařství. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

NYNÍ STUDIUM TOHOTO OBORU ZDARMA!

Obor Prostorový design a sochařství je koncipován pro budoucí sochaře, štukatéry a umělecké kameníky. V rámci oboru se škola zaměřuje vedle klasické a reprodukční kamenosochařské práce také na tvorbu uplatnitelnou v oblastech užitého umění, jako je např. reklamní, dekorativní nebo funerální plastika a další prostorová tvorba. Součástí výuky je také využití moderních technologií v kamenosochařské praxi – např. fotografie nebo 3D modelovacího softwaru.

V nižších ročnících se žáci věnují především rozvíjení dovedností v kresbě a modelování a orientaci ve výtvarných technikách, souvisejících s oborem – např. ve výrobě forem, odlévání, štukatérství a patinování. Postupně také získávají řemeslné dovednosti v kamenosochařských reprodukčních technikách. Součástí studia je i výuka písma, orientovaná na jeho využití v kamenosochařství (např. pamětní desky, plakety apod.). Žáci se učí také fotografii a práci ve 3D modelovacích programech, které slouží jednak jako prostředky vizualizace (prezentace) a zároveň jako pomocné techniky při kamenosochařské práci. Ve vyšších ročnících studenti řeší náročnější samostatné výtvarné úkoly, simulující profesionální praxi – např. sochařský portrét, plaketu, dekorativní stěnu, reliéf, zahradní plastiku apod.

Teoretickou základnou studia je výuka technologie a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolventi školy si mohou založit vlastní živnost, nebo se uplatnit v kamenických firmách, štukatérských stavebních firmách specializovaných na obnovu památek, případně v reklamních agenturách. Absolvování školy také otevírá žákům možnost pokračovat ve studiu na umělecky nebo pedagogicky zaměřených vysokých školách.

Plán studia ke stažení ve formátu .pdf.

Informace k přijímacímu řízení.

Co se učíme

 • Kreslit
 • Modelovat portrét
 • Vytvořit parkovou plastiku
 • Odlévat ze sádry
 • Zhotovit štukový prvek
 • Vytvořit prostorovou kompozici
 • Vytesat do kamene písmo, římsu, vlastní sochu
 • Zreprodukovat kamenosochařskou kopii
 • Fotografovat
 • Pracovat v grafickém softwaru
 • Restaurovat kamenné dekorace

A co dál?

 • Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
 • Stát se učitelem
 • Nechat se zaměstnat jako specialista na obnovu dekorativních prvků fasád
 • Založit si firmu na kamenosochařské zpracování kamene nebo na restaurování uměleckořemeslných prvků
 • Stát se restaurátorem
KamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařstvíKamenosochařství

15.1.2015 10:52:02

Fotogalerie

Sochařská dílnaSochařský ateliérMaturitaMaturitaNářadíSochaři při modelováníSochaři v ZooStudentka při práciSochaři v Zoo - Žirafa
TOPlist