SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Grafický design a média

82-41-M/05 Grafický design. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Studijní obor Grafický design a média nachází v dnešní době široké uplatnění. Nezabývá se pouze klasickou propagační grafikou (loga, plakáty, katalogy, billboardy apod.) a grafickým designem různých tiskovin (knižní design, ilustrace, písmo atd.), ale také nejmodernějšími technologiemi a prostředky grafického designu a reklamy – tvorbě webových stránek, 3D grafikou, animací a filmem.

Přestože je ve výuce tohoto oboru důraz kladen na kompetence využívat a ovládat moderní technologie (digitální fotografie a video, grafické programy), platí zde pravidlo, že tyto technologie jsou pouze prostředkem, nikoliv cílem tvorby. Nezbytnou součástí výuky je proto průprava v klasických řemeslných dovednostech – kresbě a malbě, typografii a klasických grafických technikách (linoryt, suchá jehla, monotyp apod.). V prvních ročnících je tedy výuka zaměřena více na řemeslné dovednosti a klasické výtvarné techniky. Kresbou a malbou podle modelu se žáci naučí základům výtvarného vyjadřování – kompozici, konstrukci a modelaci objektů v prostoru. Získávají znalosti z oboru typografie a písma, které následně zúročí při realizaci praktických úloh z grafického designu v grafickém softwaru. Protože schopnost pracovat s moderními technologiemi a softwarem je dnes pro profesionální uplatnění nutností, učí se žáci práci s fotografií, audiovizuální technikou, softwarem pro tvorbu 2D grafiky, modelování ve 3D, animaci, zpracování videa i postupům při tvorbě webových stránek. Vyšší ročníky jsou pak zaměřeny na využití získaných znalostí a dovedností při řešení komplexních úkolů z profesionální praxe: Tvorbu propagační grafiky (loga, značky, vizitky, letáky, brožury, katalogy, plakáty, billboardy apod.) i vytváření komplexních reklamních kampaní, předtiskovou přípravu, knižní design (ilustrace, sazba, celkový design knihy), tvorbu webových stránek atd.

Teoretickou základnou studia je výuka technologie a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolvování oboru otevírá studentům možnost uplatnit se v reklamních agenturách a na DTP pracovištích, ve funkcích pracovníků reklamních a PR oddělení firem nebo v kulturních institucích. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vysokých, umělecky zaměřených školách.

Plán studia ke stažení ve formátu .pdf.

Informace k přijímacímu řízení.

Co se učíme?

 • Kreslit různými prostředky a materiály
 • Malovat temperou, pastelem, akvarelem...
 • Tisknout různé grafické techniky
 • Konstruovat písmo
 • Navrhnout logo, značku, letáky, plakáty, billboardy, kalendáře, hrací karty
 • Pracovat v grafickém softwaru
 • Ilustrovat texty
 • Nakreslit figuru
 • Fotografovat
 • Vytvořit www stránky
 • Zajistit kompletní propagaci firmy
 • Vytvořit vlastní animovaný film
 • Graficky upravit knihu
 • Pracovat ve 3D programu

A co dál?

 • Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
 • Studovat na pedagogické nebo jiné vysoké škole
 • Stát se odborníkem v Public relation
 • Pracovat v reklamní agentuře
 • Pracovat ve studiu DTP
 • Být pracovníkem v některé z kulturních institucí
 • Založit si vlastní reklamní firmu
Grafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázkyGrafický design - obrázky

15.1.2015 10:52:58

Fotogalerie

GrafitiPointilismusVýzdoba zastávkyŠkolní besídka - "Loading"PlenérPísečná žena - filmový plakát (Blažková)Písečná žena - filmový plakát (Koláčná)
TOPlist