SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Výtvarný obor

  • Výtvarná školička Skřítek – přípravka (5–6 let)
  • Výtvarná školička Skřítek (7–11 let)
  • Malířská škola (12-14 let)

Vyučující 2018/2019:
Mgr. et MgA. Hana Habrychová
Mgr. Anna Skoupá
Mgr. Pavla Celerová

Výuka probíhá v ateliérech v Křimicích ( Zámecké nám. 9, Plzeň - Křimice).

O výtvarném oboru

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje žákům využívat výtvarného jazyka jako způsob komunikace. Hravou formou rozvíjí estetické cítění, talent a tvořivost. Umožňuje rozvíjet výtvarné dispozice žáků, jejich vnímání, myšlení, vyjadřování a představivost. Zároveň se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění v jednotlivých etapách. Na základě nabytí těchto znalostí a dovedností mohou žáci prohlubovat svoje osobní predispozice zejména v oblastech výtvarných, kulturních, ale i obecně humanitních (například v mezilidských vztazích). V rámci výtvarného vyjádření se mohou posunout až k určitým přírodním zákonům s duchovním přesahem, který změní jejich nazírání na realitu kolem sebe. Žáci by se měli výtvarnou tvorbou přiblížit až k mimo smyslovému vyjádření a pochopit tím některé své citové pohnutky a reakce. Na základě pravidelné diskuse se budou pokoušet skrze své dílo objevovat sami sebe i svůj vztah k okolí.

Náplň oboru:
• Plošná tvorba
• Prostorová tvorba
• Objektová a akční tvorba
• Multimediální tvorba

30.8.2018 15:22:41

Fotogalerie

TOPlist